DRUKI MK zima 2017

Szkolenie małopolskiej kadry w sportach zimowych jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Załącznik nr 5e - Roczny preliminarz finansowy
Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Załącznik nr 6e - Upoważnienie
Załącznik nr 7e - Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8e - Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20e - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9e - Preliminarz zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 11e - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 12e - Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 13e - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19e - Dziennik zajęć

Załącznik nr 14b/15b - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa-zlecenie - szkolenie
Zaświadczenie z macierzystego zakładu pracy o posiadaniu innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym
Kalkulator umów-zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - szkolenie mk zima

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki