DRUKI SSM 2017

Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Załącznik nr 5c - Roczny preliminarz finansowy
Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Załącznik nr 6c - Upoważnienie
Załącznik nr 7c - Upoważnienie dla MZSKF do obsługi zadania

Załącznik nr 8c - Program przygotowanie
Załącznik nr 8d - Lista uczestników zawody
Załącznik nr 20c - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9c - Preliminarz zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 11c - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 12c - Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 13c - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19c - Dziennik zajęć

Załącznik nr 14b/15b - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa-zlecenie - szkolenie
Zaświadczenie z macierzystego zakładu pracy o posiadaniu innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym
Kalkulator umów-zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - przygotowanie i udział ssm

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki