DRUKI KWM 2017

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików jest dofinansowane przez MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Zgoda opiekuna na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych KWM realizowanych przez MZSKF

Załącznik nr 2 do umowy MSiT - Harmonogram planowanych działań (preliminarz) - korekta
Załącznik nr 10 do umowy MSiT - Wykaz zawodników szkolonych w kwm - korekta
Załącznik nr 11 do umowy MSiT - Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w kwm - korekta
Załącznik nr 6b - Upoważnienie
Załącznik nr 7b - Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 8b - Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20b - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9b - Preliminarz zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 11b - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 12b - Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 13b - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19b - Dziennik zajęć

Załącznik nr 10b - Preliminarz zawodów - MMM
Załącznik nr 16a - Delegacja sędziowska / Ekwiwalent za poniesione koszty - MMM
Załącznik nr 17b - Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 18 - Sprawozdanie Sędziego Głównego / Potwierdzenie wręczenia dyplomów/medali

Załącznik nr 14b/15b - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa zlecenie - szkolenie
Umowa zlecenie - inne (bez zakresu pracy)
Zaświadczenie z macierzystego zakładu pracy o posiadaniu innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym
Kalkulator umów zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór opisu faktury - szkolenie kwm
Wzór pisma o zmianę akcji

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki