DRUKI KWJ 2017

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików jest dofinansowane przez MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zadań (zawodników i szkoleniowców) realizowanych przez MZSKF
Zgoda opiekuna na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych KWJ realizowanych przez MZSKF

Załącznik nr 2 do umowy MSiT - Harmonogram planowanych działań (preliminarz)
Załącznik nr 2 do umowy MSiT - Harmonogram planowanych działań (preliminarz) - korekta
Załącznik nr 2 - Program organizacji szkolenia (opisowy)
Załącznik nr 10 do umowy MSiT - Wykaz zawodników szkolonych w kwj
Załącznik nr 10 do umowy MSiT - Wykaz zawodników szkolonych w kwj - korekta
Załącznik nr 11 do umowy MSiT - Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w kwj
Załącznik nr 11 do umowy MSiT - Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w kwj - korekta
Załącznik nr 6a - Upoważnienie

Załącznik nr 8a - Program zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 20a - Ramowy regulamin akcji
Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)
Załącznik nr 9a - Preliminarz zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 11a - Potwierdzenie udziału w zgrupowaniu/konsultacji
Załącznik nr 12a - Rozliczenie kosztów zadania zleconego
Załącznik nr 13a - Sprawozdanie zgrupowania/konsultacji
Załącznik nr 19a - Dziennik zajęć

Załącznik nr 14b/15b - Wniosek / Rozliczenie zaliczki
Umowa-zlecenie - szkolenie
Zaświadczenie z macierzystego zakładu pracy o posiadaniu innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym
Kalkulator umów-zleceń

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty na realizację zadania
Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe
Wzór pisma o zmianę akcji

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki